Att hyra bil från Wagnefors Biluthyrning är mycket enkelt. Här nedan kommer några av de uppgifter som gör det just så smidigt.

Deponering

Då bilen avhämtas deponeras 1000 kr + beräknad hyra. Vi accepterar de flesta välkända kreditkort samt kontanter.
Giltigt körkortskall visas upp vid varje hyrestillfälle.

Minidebitering

Minimum 5 mil/dag.
Personbilar debiteras per 24 timmar.
Skåp- & Lastbilar debiteras per kalenderdag.

Försäkringar

Våra bilar är försäkrade med självrisk kr. 8 000: – + moms (10 000: -)

Självriskreducering

Hyresmannen kan mot ett tillägg av 80 respektive 150 kr/dag (bil, minibuss/lastbil) reducera självrisken till 4 000 kr + moms (5 000 kr) för minibuss/lastbil samt 2 800 kr + moms (3 500 kr) för personbil.

Ungdomssjälvrisk

Särskild ungdomssjälvrisk ett tillägg på 2 500 kr tillämpas om föraren är under 24 år vid olyckstillfället.
OBS! Denna självrisk kan ej reduceras.

Trängselskatt

Debiteras med faktisk kostnad i efterskott.