Peugeot 108

Peugeot 108 Image

Peugeot 108 är kompakt och otroligt lättmanövrerad.
Den slinker fram överallt och är totalt obesvärad i sitt naturliga element: staden.
Ingenting kan hindra den tack vare de små dimensionerna och den snäva svängradien.
Utsläpp av 106 CO2 (g/km) och Förbrukning vid blandad körning 4,5 (liter/100 km).

Priser:

Per dag 175: –
Per vecka 1 050: –
Per km. 1:90
Week-End inkl 25 mil 750: –
Per dag, fria mil 650: –
Per vecka, 100 mil 2 600: –
Per vecka, fria mil 3 600: –
Extra dag, fria mil 515: –
Per mån. inkl. 210 mil 6 400: – (extra km. 1:70, extra dag 150: -)

Peugeot 108

Peugeot 108 Image

Peugeot 108 är kompakt och otroligt lättmanövrerad.
Den slinker fram överallt och är totalt obesvärad i sitt naturliga element: staden.
Ingenting kan hindra den tack vare de små dimensionerna och den snäva svängradien.
Utsläpp av 106 CO2 (g/km) och Förbrukning vid blandad körning 4,5 (liter/100 km).

Priser:

Per dag 175: –
Per vecka 1 050: –
Per km. 1:90
Week-End inkl 25 mil 750: –
Per dag, fria mil 650: –
Per vecka, 100 mil 2 600: –
Per vecka, fria mil 3 600: –
Extra dag, fria mil 515: –
Per mån. inkl. 210 mil 6 400: – (extra km. 1:70, extra dag 150: -)